Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 582
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
31634966: 3L+K, s.r.o.
36635570: AD-PLUS s.r.o.
41141946: Alena Bagová - ALLA
43019897: Alena Korená - ZAMAX
43350585: Alexej Hakeľ
40142485: Andrea Kortišová
43442196: Andrej Spodniak
43659152: Andrej Suja
43367950: ANJA - Mgr. Jana Gondová
41854691: Anna Adamcová Ada - Krajčírsky salón
36870676: Anna Babicová
41141750: Anna Drdošová
35191325: Anna Hudecová
33299587: Anna Kubišová
41913779: Anna Stupárová
44597355: Anna Sujová
36756261: ASL - Tech s.r..o.
36039853: ASTA - drevovýroba s.r.o.
43807437: B.I.C. SK s.r.o.
36759694: BAMU, s.r.o.