Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 582
Zobrazujem: 40 - 60
Pridať firmu
IČOFirma
43283951: Dušan Dobias
43588611: Dušan Hronec ml.
41855906: Dušan Psotka
36875660: Elena Hrončeková
40143953: Elena Krnáčová
36875571: Emil Aláč
43651275: Emil Chamula
33296995: Emil Halaj DESIGN
40142493: Emília Bartková M-ŠTÝL
36874809: Emília Ďuricová
34321837: Emília Lalíková - ZLATNÍCTVO ALICA
43339328: Emília Vojteková
43687776: Erik Záslav - ZAVO- ZVAR
43447406: Ervín Jonáš
35792272: ESSAY s.r.o.
36875601: Eva Budáčová
34325417: Eva Hudecová
41138023: Eva Lojová - LASTIA FISH
44255993: Eva Stupárová
31581650: EZICO, spol. s r.o.